This is an example of a HTML caption with a link.
a
Panelne

Preporučuju se za pokrivanje većih površina.

Standardna širina panela je 60cm i 65cm.

Pogon je ručni (pomjera se svaki panel posebno).

Kod šestokanalnih panelnih zavjesa pomjeranjem palice paneli se nižu jedan za drugim.


a
Galerija