This is an example of a HTML caption with a link.
a
Žaluzine - SolomaticSOLOMATIC žaluzina predstavlja savremeni oblik zaštite od sunca koji se montira sa spoljašnje strane stolarije. Prednosti ovakvog sistema su: jednostavno rukovanje i izuzetna elegantnost proizvoda koje može da se uklopi u skoro sve eksterijere, a naročito u moderne gde dominiraju staklo i aluminijum.


Pogodne su naročito za pokrivanje velikih površina. Svi djelovi su izrađeni od kvalitetnih materijala koji su otporni na atmosferske uticaje tako da im je vek trajanja dosta dugačak. Ono što je posebno kod ovog tipa žaluzine je to što se lamele mogu zaokretati u dijapazonu od 0-180 stepeni, tako da se mogu postaviti u položaj da štite od sunca, a da ne zatvaraju vidno polje.


a

Tehničke karakteristike

Širina lamele: 80mm
Debljina lemele: 0.44mm
Boja lamele: siva RAL9006 standardno, opcija: druge boje
Boja merdevinastog kanapa i trake: siva
Maska: standardna visina 150mm
Pogon: mehanički (kurbla), ili el. motor
Vrste vođenja: sa sajlom, ili sa AL vođicom

min: 600mm
max: 4000mm
min: 600mm
max: 4500mm
max površina: 8m2 kurbla
max površina: 10m2 el.motor
Flajer solomatik žaluzina

a
Sistem sa vođicama
Sistem sa sajlama
Svaka druga lamela je čepovana

Zahvaljujući zaobljenim ivicama na rupama trake imaju dugačak vijek trajanja

U aluminijumske vođice postavljen je gumeni profil koji amortizuje udare lamela i čini rad tišim
Sajla prolazi kroz svaku lamelu

U otvore za vođenje na lamelama su postavljene plastične obujmice koje sprečavaju habanje sajle i čine rad tišim

Sajla je zaštićena od uticaja atmosfere plastičnim slojem koji je nanešen na metalno jezgro
a
Galerija