This is an example of a HTML caption with a link.
a
Roma

Tenda je namjenjena za pokrivanje krovnih i kosih površina.

Zahvaljujući sistemu sajli platno je zategnuto u svakom položaju.

Može se montirati iznad i ispod staklenih površina.
a
Pogon:
električni

a
Platno: liberty, trend, tempotest, screen
min: 2000mm
max: 4500mm
min: 2000mm
max: 4500mm
 

a